Telefoon

06-40258212

E-mail

info@goforyourself.nl

Openingstijden

Op afspraak

Privacyverklaring

Massagepraktijk Go For Yourself, gevestigd aan Bieslook 3, 3191 JT Hoogvliet-Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Massagepraktijk Go For Yourself,
+31 6 402 58 212,
https://www.goforyourself.nl

Mw. D.M.A. Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Go For Yourself, zij is te bereiken via: goforyourself@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Go For Yourself verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Beroep
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door invullen van het contact formulier op deze website, in correspondentie en telefonisch
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Go For Yourself verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u om de dienstverlening op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren.

– Uw medische geschiedenis, die u naar waarheid heeft verstrekt.
– Uw leefgewoontes
– Doel/verwachtingen massage
– Bijhouden van een journaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk Go For Yourself verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de dienstverlening op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren bij iedere massage/behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Go For Yourself neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Go For Yourself) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Go For Yourself bewaard uw persoonsgegeven volgends de belastingwetgeving die je verplicht bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Go For Yourself verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is en in overleg met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Go For Yourself gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Massagepraktijk Go For Yourself gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Go For Yourself en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een !!computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar goforyourself@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Massagepraktijk Go For Yourself wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk Go For Yourself neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via goforyourself@gmail.com

– Massagepraktijk Go For Yourself verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.